A

April 2022

Hier blijf je in onze herinnering

Een mooi en rustig plekje in het groen waar je even op een bankje kunt gaan zitten om herinneringen op te halen aan diegenen die je moet missen.

Met een lach en een traan onthulden we de prachtige gedenkzuil van Scheyvenhof. Mooi door eenvoud. Alle namen van diegenen die bij ons hebben gewoond, en helaas van ons zijn heengegaan, zijn terug te vinden op deze gedenkzuil. Tegelijkertijd is het ook een ontmoetingsplaats om samen herinneringen op te halen of om juist even helemaal alleen te zijn en terug te denken aan diegene die je lief hebt gehad. Trots en dankbaar op onze Samenwerkers en vrijwilligers die dit hebben mogelijk gemaakt. 'Hier blijf je in onze herinnering'