A

December 2019

Scheyvenhof gaat voor goud!

PREZO is een keurmerk waar zorgorganisaties voor in aanmerking kunnen komen. Begin november heeft de toetsing door het PREZO audit team plaatsgevonden bij Scheyvenhof.

Zorginstellingen kunnen in aanmerking komen voor een zilveren of gouden keurmerk, afhankelijk van de toetsing door een onafhankelijk auditteam. PREZO kijkt in de éérste plaats naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan de bewoners. Voelen zij zich thuis? Voelen ze zich gehoord? Ervaren zij dat ze (met hulp) hun eigen keuzes kunnen maken? Vandaar de naam: PREstaties in de ZOrg. Hiernaast kijkt PREZO naar de prestaties die zorgprofessionals en -organisaties leveren.

Het PREZO keurmerk betekent:

  • dat bewoners tevreden zijn
  • dat de prestaties vóór deze bewoners structureel worden verbetert
  • dat er verantwoorde zorg wordt geboden die bovendien voldoet aan de eisen die de branche stelt
  • dat het een verantwoord ondernemerschap betreft die voldoet aan de relevante wet- en regelgeving

Naar aanleiding van de geslaagde audit bij Scheyvenhof, heeft het PREZO auditteam ons voorgedragen voor het gouden keurmerk! Inmiddels is het keurmerk officieel overgedragen aan Woon- en Zorghuis Scheyvenhof.